Det er tid for innhøsting av kunnskap og gode smaker